2015-05-20   Konferencja naukowo-szkoleniowa z okazji XXX-lecia Oddziału Toruńsko-Włocławskiego PTH

Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zaprasza na uroczystą konferencję naukowo – szkoleniową z okazji XXX – lecia Oddziału pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego”, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu o godz. 10.45. 

Konferencję objęli honorowym patronatem Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz i Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Pani Ewa Mes.

Spotkanie organizuje Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, przy współudziale Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

W programie konferencji m.in.

  • Występ uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu
  • „Publikacje pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych w czasopismach PTH” – prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  • Co powinno oznaczać, a czego nie, hasło „Dbam o zdrowie?” - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska - Wojciechowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • „Ruchy antyszczepionkowe”, ”Jak należy rozumieć nierówności w zdrowiu” - prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
  • Panel dyskusyjny

Zaproszenia otrzymali m.in. parlamentarzyści województwa kujawsko-pomorskiego, władze wojewódzkie i samorządowe, członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracownicy inspekcji sanitarnej województw: kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego i warmińsko - mazurskiego, pracownicy wybranych jednostek służby zdrowia i towarzystw naukowych oraz grono pedagogiczne i młodzież ze Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu.

Konferencja będzie miała charakter otwarty. Bezpłatny udział w niej wziąć będą mogły wszystkie osoby zainteresowane prezentowanymi tematami. Serdecznie zapraszamy.