2015-11-26   Konferencja naukowo–szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS - Centrum Targowe PARK w Toruniu

W dniu 26 listopada 2015 r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu, przy Szosie Bydgoskiej 3, odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS. Organizatorem konferencji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, PTH Oddział Toruńsko-Włocławski oraz Urząd miasta Torunia. Honorowy Patronat objął Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, patronaty medialne –  Telewizja TORUŃ oraz dziennik NOWOŚCI. Na konferencji obecnych było ok. 160 osób, w tym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członkowie PTH oraz młodzież i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i powiatu toruńskiego.

Przestawiono następujące tematy:

  • „Zakażenie HIV i AIDS – obecny stan wiedzy” - dr hab. n. med.  Anita Olczak z Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum UMK w Toruniu;
  • „Ryzyko zakażenia HIV a używanie substancji psychoaktywnych” - mgr Andrzej Olczyk, terapeuta uzależnień, Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”, Akademia Pozytywnych Zmian;

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, wywołała żywą dyskusję wśród zebranych, a także zainteresowanie lokalnych mediów.