2020-03-26   publikacja dot. koronawirusa

LIANG Tingbo
COVID-19
Zapobieganie i leczenie

The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine (FAHZU)
Publikacja zgodna z doświadczeniem klinicznym
Wersja polska: α–medica press