2017-05-18   IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta pod patronatem JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Celem IV Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w Opolu jest przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek na temat opracowania i pisania publikacji naukowych, przygotowania dorobku naukowego do oceny, budowania naukowego portfolio, wymiany informacji w lokalnym i międzynarodowym środowisku nauki oraz zarządzania informacją w środowisku nauki pracownikom szkół wyższych, zwłaszcza młodym naukowcom i studentom. Znamienita większość prelegentów pochodzi z zagranicy – z USA, Grecji  i Białorusi. Konferencja skierowana jest ponadto do wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych wymianą międzynarodowych doświadczeń naukowych, szczególnie w zakresie nauk biomedycznych. Przewidywane efekty to: umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana międzynarodowa doświadczeń naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy  środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie tematyką I, II i III Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w latach 2014, 2015 i 2016, organizatorzy proponują, obok teoretycznych wykładów, niezwykle interesujące szkolenia, prowadzone przez znakomitych Gości - Autorytety w swojej dziedzinie. Po raz pierwszy proponujemy specjalistyczne warsztaty naukowe dla pielęgniarek i położnych, zachęcamy do udziału w panelach na temat projektów naukowych i publikacji z zakresu nauk biomedycznych oraz statystycznego opracowania wyników badań ilościowych.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Kontakt | mgr Bożena Ratajczak-Olszewska tel. +48 77 44 23 535
e-mail: ratajczakb@wsm.opole.pl

więcej informacji pod adresem Organizatora: http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference/