2016-06-09   Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia”

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem: „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia”, której organizatorami byli: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląska Izba Lekarska oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Śląski.
Celem Konferencji była promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Spotkanie adresowane było głównie do lekarzy i pielęgniarek POZ. Uczestników przywitała lek. med. Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej.

W trakcie Konferencji można było wysłuchać referatów na temat m.in. wojewódzkiej kampanii społecznej „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, szczepień zalecanych przeciwko grypie oraz ew. powikłań grypy, epidemiologii chorób zakaźnych w woj. śląskim, roli szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych i realizacji Programu Szczepień Ochronnych.

Program obejmował następujące wykłady:

  • Zaszczep w sobie chęć szczepienia w województwie śląskim – lek. med. Urszula Mendera-Bożek, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny;
  • Polski Program Szczepień – ambicje a rzeczywistość – prof. nadzw. dr hab. Leszek Szenborn, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu;
  • Kardiologiczne powikłania grypy – dr n. med. Karolina Waga – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca;
  • Zakażenia wywołane przez bakterie otoczkowe i ich profilaktyka – dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
  • Wpływ szczepień ochronnych na sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w województwie śląskim – mgr Renata Cieślik-Tarkota, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

Dzięki obecności tak zacnych prelegentów Konferencja przyczyniła się do rozpowszechniania rzetelnej i popartej wieloletnią praktyką wiedzy w zakresie szczepień ochronnych. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział 260 osób oraz przedstawiciele mediów.