2016-09-26   Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu

W dniu 26 września 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa poświęcona środkom zastępczym, tzw. „dopalaczom”.

Organizatorami konferencji byli:

  • Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Toruńsko – Włocławski;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu;
  • Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Konferencję otworzył p. Andrzej Rakowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia.
Słowo wstępne wygłosił również dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, który przyjął patronat honorowy nad konferencją.

Na konferencji zostały przedstawione następujące wykłady:

  • „Epidemiologia zatruć substancjami psychoaktywnymi” - dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
  • „Dopalacze – aktualna sytuacja epidemiologiczna, instrumenty przeciwdziałania” - Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
  • „Dlaczego sięgamy po „dopalacze”? – oto jest pytanie...” - mgr Ewa Nowak – Wąsicka, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu;

W konferencji uczestniczyło 210 osób - przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy inspekcji sanitarnej, członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz nauczyciele i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu i powiecie toruńskim.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzbudziła również zainteresowanie lokalnych mediów.