2008-01-29   Problemy chorób penumokokowych
Organizatorzy Konferencji: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, COLLEGIUM MEDICUM,KATEDRA I ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENICZNE - ZARZĄD GŁÓWNY, WARSZAWA GMINA ZIĘBICE POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI POLSKIE TOWARZYSTWO HIGIENY PSYCHICZNEJ - ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI