2008-01-01   Wolni od nałogów”

 

W 2007 r. zrealizowaliśmy program edukacyjny dotyczący tematyki uzależnień i AIDS dla uczniów 3 szkół ponadgimnazjalnych pt. „Wolni od nałogów”. Celem programu było przekazanie wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków, ryzyka zakażenia HIV/AIDS. Program został w całości zrealizowany ze środków naszego towarzystwa. W ramach realizacji powyższego programu przeprowadzono 18 godzin zajęć edukacyjnych (zajęcia warsztatowe oraz trening asertywności) z uczniami wytypowanych szkół. Ogółem w programie uczestniczyło 125 uczniów.