2009-09-09   Między profilaktyką a medycyną kliniczną

 

INFORMACJE OGÓLNE
 
Adres Komitetu Organizacyjnego
Dni Medycyny Społecznej 2009
Zakład Higieny UM
60-806 Poznań, ul. Rokietnicka 5c
tel. 061-854-73-89     kom. 0-501-921-970 (dr A. Klimberg)
fax. 061-854-73-90
 
Opłata za udział w Konferencji wynosi:
do dnia 15.06.2009 r. – 400 zł*
po dniu 15.06.2009 r. – 500 zł*
dla studentów – 300 zł*
Opłata za udział w Konferencji obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad w dniu 10.09.2009 r., kolację w dniu 09 i 10.09.2009 r.
*W przypadku rezerwacji noclegów
należy dodatkowo przesłać kwotę odpowiadającą cenie noclegów
*
Rezygnacji z udziału w Konferencji i noclegu ze zwrotem ww. kwoty
można dokonać do dnia 10.08.2009 r. u organizatora
Organizatorzy Konferencji wystawią faktury za udział w Konferencji
(należy w karcie zgłoszenia podać dane do wystawienia faktury)
 
Zgłoszenie uczestnictwa, streszczenia i pełny tekst pracy
oraz kserokopię opłaty zjazdowej prosimy przesyłać
do dnia
15.06.2009 r.na adres Komitetu Organizacyjnego:
 
„Dni Medycyny Społecznej Poznań 2009”
Zakład Higieny UM
ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań
e-mail: dms@ump.edu.pl 
tel. 061-854-73-89     kom. 0-501-921-970 (dr A. Klimberg)
fax 061-854-73-90
 
Nr konta:
Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Poznański
ul. Rokietnicka 5c    60-806 Poznań
PKO BP I O/Poznań

08 1020 4027 0000 1502 0294 6416