2009-09-09   Między profilaktyką a medycyną kliniczną

 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Ø      dr n. biol. Aneta Klimberg
e-mail: dms@ump.edu.pl; tel. 501-921-970
Ø      dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
Ø      dr med. Czesław Żaba
 
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:
1.        Filozoficzne i etyczne aspekty medycyny
2.        Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia; organizacja systemu opieki zdrowotnej
3.        Kształcenie w zakresie medycyny społecznej i zdrowia publicznego
4.        Stan zdrowia ludności (metodologia badań, mierniki stanu zdrowia, problemy zdrowotne i rozwojowe dzieci i młodzieży, problemy zdrowotne wieku podeszłego, choroby cywilizacyjne XXI w., środowiskowe uwarunkowania zdrowia, nierówności w zdrowiu, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, uzależnienia, patologie społeczne)
5.        Profilaktyka chorób zakaźnych, szczepienia ochronne
6.        Higiena szpitalna, zakażenia zakładowe
7.        Niepełnosprawność, inwalidztwo, rehabilitacja – problemy orzecznictwa lekarskiego
8.        Jakość usług medycznych i satysfakcja pacjentów
9.        Jakość życia
10.    Varia