2008-09-25   EPISTATKAT ‘2008

W dniach 25-26 września 2008 roku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się druga konferencja EPISTATKAT, której hasło przewodnie brzmiało „Środowisko-Geny-Zdrowie”. Zgodnie z oryginalną ideą spotkań do udziału w obradach zaproszeni zostali wszyscy, którzy interesują się naukowymi i aplikacyjnymi zastosowaniami epidemiologii oraz biostatystyki, w związku z zatrudnieniem, aktywnością naukową lub dydaktyczną.
W tym roku w konferencji wzięło udział 5 5 osób. Zorganizowano cztery plenarne sesje z następującymi tematami wiodącymi: „Epidemiologia Genetyczna”, „Toksykologia Środowiskowa”, „Alergologia Środowiskowa” i „Profilaktyka Środowiskowa”, dwie sesje plakatowe o wspólnym tytule „Epidemiologia Środowiskowa” oraz warsztaty biostatystyczne
poświęcone „Analizie Serii Czasowych”. Rolę prowadzących sesje zechcieli przyjąć eksperci, znani z dorobku w reprezentowanych dziedzinach (szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie internetowej organizatora, Katedry Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: www.epidemiologia.sum.edu.pl). Pomoc w pracach przygotowujących spotkanie napłynęła ze strony Polskiej Akademii Nauk 1) (poza finansowym także merytoryczny udział Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN), korporacji statystycznej SAS- Polska oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Za szczególne osiągnięcie tegorocznej konferencji należy uznać fakt, że wśród uczestników było dużo młodych Koleżanek i Kolegów, z licznych ośrodków krajowych. Jest to dobry prognostyk zwłaszcza, że w dyskusjach - także kuluarowych - dało się zidentyfikować przejawy oczekiwań odnośnie dalszej integracji Naszego Środowiska. Krokiem w tym kierunku, poza merytorycznym programem, był miły wieczór spędzony w restauracji „Łania”, w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
Ważnym i uroczystym punktem konferencji było uhonorowanie Pana Profesora Wiesława Jędrychowskiego wyróżnieniem EpiLaur 2008. Wyróżnienie to zostało przyznane decyzją Kapituły EpiLaur „w uznaniu zasług na polu kształcenia w zakresie epidemiologii i dla należnego uhonorowania determinacji na rzecz krzewienia dobrych praktyk epidemiologicznych w naukach medycznych”.
Organizatorzy EPISTATKAT ‘2008 składają wszystkim uczestnikom spotkania podziękowania za decyzję o udziale, przygotowanie interesujących doniesień i stworzenie bardzo dobrej atmosfery podczas całej konferencji. Organizatorzy EPISTATKAT ‘2008 dziękują także wszystkim ekspertom prowadzącym poszczególne sesje i członkom Komitetu Naukowego. Przebieg konferencji i jej rezultaty stanowią zobowiązującą podstawę do przygotowania kolejnego spotkania EPISTATKAT, planowanego na 2010 rok.


Prof. dr hab. Jan E. Zejda
Przewodniczący
Komitetu Naukowego
EPISTATKAT 2008


1)Wydanie publikacji dofinansował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk