2008-06-03   Obchody 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Zmieniające się warunki historyczne, ekonomiczne i społeczne znajdowały swoje odbicie w działaniach i znaczeniu Towarzystwa. Jubileusz 110-lecia PTH stał się okazją do spojrzenia wstecz. Pozwoliło to zrozumieć epokę, która stworzyła podwaliny do następnych działań. Być może wcześniejsze zmagania z przeciwnościami w różnych okresach pozwolą na zrozumienie transformacji dokonywanych obecnie i znalezienie rozwiązań adekwatnych do wymogów i oczekiwań współczesności, w tym także roli Polskiego Towarzystwa Higienicznego obecnie i w przyszłości.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w dniu 3 czerwca 2008 roku w Warszawie w Pałacu Staszica - siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Rozpoczęły się od wprowadzenia do sali lustrzanej Sztandaru Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Motto wypisane na Sztandarze - Salus Populi Suprema Lex - (Zdrowie Narodu Najwyższym Prawem) było od początku dewizą Towarzystwa i nie straciło na aktualności do dzisiaj.
 
Obchody odbyły się pod Honorowym Patronatem Pani Minister Zdrowia dr Ewy Kopacz.
 
W uroczystości uczestniczyło ponad 100 zaproszonych Gości i Członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Instytucje współdziałające z PTH reprezentowali między innymi: prof. Jerzy Woy-Wojciechowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Romuald HoIly - Dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, dr Aleksander Tulczyński - Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej, prof. Irena Celejowa - Prezes Stowarzyszenia Warszawska Szkoła Zdrowia.
 
Gości powitał Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, dr n.med. Kazimierz Dragański.
 
Z okazji Jubileuszu został wybity Medal Okolicznościowy, którym zostali udekorowani działacze zasłużeni dla Polskiego Towarzystwa Higienicznego i osoby działające na rzecz poprawy zdrowia.
Medal przedstawia na awersie - profesorów Juliana Kosińskiego, I Prezesa Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i profesora Marcina Kacprzaka, reaktywatora Towarzystwa po II wojnie światowej. Rewers przedstawia siedzibę Polskiego Towarzystwa Higienicznego - wygląd budynku z roku l932, daty zjednoczenia różnych Towarzystw w PTH.
 
Dr Wiesław Jaszczyński, dwukrotny były wiceminister zdrowia oraz przez dwie kadencje Wiceprezes Towarzystwa otrzymał dyplom Honorowego Prezesa PTH.