2007-12-08   Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dniu 8 grudnia 2007 r. było następstwem przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. kontroli finansowej przez firmę Audit C-Land Sp. z o.o. Na zebraniu dyrektor firmy, Jan Mroczek, przedstawił informacje i wnioski wynikające z kontroli oraz przeprowadził szkolenie, mające dostosować sprawozdawczość i księgowość oddziałów terenowych do aktualnych przepisów finansowych. Niezależnie od tego, na Zebraniu zostało omówione szereg zagadnień istotnych dla Towarzystwa, a przekraczające kompetencje Prezydium. Zasadnicze zagadnienia dotyczyły Jubileuszu 110 lat Towarzystwa (1898 – 2008).

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dniu 8 grudnia 2007 r. było następstwem przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. kontroli finansowej przez firmę Audit C-Land Sp. z o.o. Na zebraniu dyrektor firmy, Jan Mroczek, przedstawił informacje i wnioski wynikające z kontroli oraz przeprowadził szkolenie, mające dostosować sprawozdawczość i księgowość oddziałów terenowych do aktualnych przepisów finansowych. Niezależnie od tego, na Zebraniu zostało omówione szereg zagadnień istotnych dla Towarzystwa, a przekraczające kompetencje Prezydium. Zasadnicze zagadnienia dotyczyły Jubileuszu 110 lat Towarzystwa (1898 – 2008). Zaprezentowany został projekt wystawy – 110 lat PTH. Ustalono termin i miejsce sesji Jubileuszowej. Odbędzie się ona w dniu 3 czerwca 2008 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk. (tj. Pałacu Staszica) przy ul. Nowy Świat 72. Postanowiono o wznowieniu wydanej w latach 1998-2004 „Hygiei”. Stanowi to dla mnie nowe wyzwanie w roli redaktora naczelnego. Przed, jak i w takcie zebrania, napłynęły propozycje dofinansowania działalności statutowej oddziałów (szkoleń, konferencji). Wcześniejsze zgłoszenie potrzeb i oczekiwań pozwoli pełniej je uwzględnić w preliminarzu wydatków na rok 2008. Termin zebrania zmobilizował nasze wydawnictwa. Uczestnicy Zjazdu otrzymali od dawna oczekiwany IV tom „Higienistów polskich” („Higieniści Wojskowi”) jak również dwa kalendarze ścienne, kalendarz książkowy z logo PTH.

Kazimierz Dragański Prezes PTH.