2020-03-03   Konferencja pt. "Koronawirus" - Toruń - 19-03-2020 r.

Koronawirus - sytuacja nadzwyczajna… Wymaga nietypowego postępowania i również specjalnych – i trudnych decyzji.

Zapowiedziana i przygotowana na dzień 19 marca br. Konferencja nt. Koronawirus zostaje odwołana w realu, a zostanie przeprowadzona wideokonferencja. Nie ulega zmianie sposób zgłaszania, opłata, wykładowcy i program.

Po konferencji, drogą elektroniczną wszyscy uczestnicy otrzymają materiały. O szczegółach technicznych (kody, logowanie itp.) poinformujemy niebawem.

Koronawirus to realne zagrożenie i problem, który dotyczy branży DDD.Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym w porozumieniu z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego -Państwowym Zakładem Higieny i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu organizuje konferencje pt.: "Koronawirus".

 

Celem jest przekazanie potencjalnym wykonawcom i odbiorcom dezynfekcji rzetelnej wiedzy naukowej.

Wykładowcami będą specjaliści w przedmiotowym temacie w tym Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach).

Każdy uczestnik konferencji otrzyma świadectwo uczestnictwa.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

- Członkowie PSPDDD oraz PTH – 100 zł netto (123 zł brutto)
- Pozostali – 250 zł netto (307,50 zł brutto)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego na stronie http://pspddd.pl/szkolenia/, który po wypełnieniu należy zeskanować i przesłać na adres: biuro@deratyzacja.com.pl

Wpłaty za udział w konferencji należy przelewać na konto: Santander Bank Polska S.A. 22 1090 1463 0000 0001 3579 4494

PROSIMY O PILNE! ZGŁOSZENIA - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

FORMULARZ DO POBRANIA