2018-05-18   Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia (18-19 maja 2018 r.)

 

W  dniach 18-19 maja 2018 r. organizowana jest Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

Konferencja obejmie  następujące części:

  • wykłady – w wykonaniu Osób o uznanym autorytecie w prezentowanej przez siebie problematyce,
  • sesje tematyczne – dające możliwość prezentacji własnych  osiągnięć przez uczestników Konferencji,
  • komputerowe warsztaty żywieniowe.

Zaproszenie kierowane jest do  wszystkich Osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę oraz wdrożyć zasady prawidłowych zachowań prozdrowotnych (w szczególności żywieniowych) do codziennej dbałości o zdrowie, w wymiarze fizycznym i psychicznym. W szczególności zapraszamy Słuchaczy studiów podyplomowych z  Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM i Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, a także  studentów kierunku Dietetyka oraz wydziałów pokrewnych.

Konferencja jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje o Konferencji zamieszczone są na stronie: http://www.mckp.uj.edu.pl/konferencje/ oraz  https://www.kwspz.pl/category/konferencje/

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. Emilia Kolarzyk

 

 

Załączniki:

Konferencja ZHiD 2018 - Karta zgłoszenia

Konferencja ZHiD 2018 - ABSTRACT

Konferencja ZHiD 2018 - Program konferencji