2021-06-16   Żywienie człowieka a COVID-19

Istnieją naukowe dowody, że racjonalne żywienie może ograniczać ryzyko zachorowalności na COVID 19, a już na pewno znacznie poprawić samopoczucie pacjenta. Bardzo ważne jest więc zwrócenie uwagi na styl życia, a szczególnie na model żywienia człowieka, co może zmniejszyć podatność na COVID-19, a u osób chorych przyspieszyć powrót do zdrowia. Biorąc pod uwagę fakt, że u osób które przechorowały COVID-19 może dochodzić do wzrostu wielu przewlekłych schorzeń, które mogą być dodatkowo zaostrzone przez niezdrową dietę,  Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN opublikował stanowisko w sprawie zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19 oraz stanowisko  w sprawie stosowania suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez osoby dorosłe.

1. Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zaleceń żywieniowych podczas pandemii COVID-19
http://www.knozc.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=143:stanowisko-komitetu-nauki-o-zywieniu-czlowieka-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-zalecen-zywieniowych-podczas-pandemii-covid-19&catid=47&Itemid=170

2. Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie stosowania suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez osoby dorosłe
http://www.knozc.pan.pl/images/stories/MLonnie/Stanowisko_suplementy_9-04-2021_jednomyslnie_przyjete_podpis.pdf