2021-12-15   III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”, która odbędzie się w formie online 15 grudnia 2021 roku.

Organizatorami spotkania są: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Instytut Medycyny Wsi oraz Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych.

Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii naukowej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia

Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 9 grudnia 2021 roku.

Szczegóły na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej: https://www.konferencja-phie.pl/