2012-10-11   Aktualne zagrożenia zdrowotne

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2012 r. w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72/74 w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

„Aktualne zagrożenia zdrowotne”.

 

Współorganizatorami konferencji są:

 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

 • prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Emilia Kolarzyk – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Zakładu Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • dr n. med. Paweł Grzesiowski – Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii
 • prof. dr hab. Waldemar Halota – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska – kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

 • mgr Hanna Wolska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 • dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Aneta Klimberg – Skarbnik i Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn – Z-ca Skarbnika i Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
 • mgr Jakub Żbikowski – Dyrektor administracyjno-ekonomiczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • Joanna Szafrańska – Sekretarka biura Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 • dr n. med. Agata Wolska – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • mgr Joanna Biowska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
 • mgr Jolanta Kusińska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
 • Krystyna Brzychcy – Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wykłady na konferencji przedstawią:

 • dr n. med. Paweł Grzesiowski: „Zakażenia Clostridium difficile – zagrożenie dla szpitali i pacjentów poza szpitalem”.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński: „Zagrożenia zdrowia ze strony chorób zakaźnych w Polsce i na świecie”
 • prof. dr hab. Waldemar Halota: „Wirusowe zapalenie wątroby typu C – niedoceniane zagrożenie”
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska: „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”.
 • prof. dr hab. Zofia Zwolska: „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”

Rejestracja uczestników kliknij tutaj

Informacje na temat konferencji można uzyskać pod numerem telefonu 22 826 63 20 w dni powszednie w godzinach 9:30 – 17:30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@pth.pl