2012-10-11   Aktualne zagrożenia zdrowotne

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Aktualne zagrożenia zdrowotne


W dniu 11 października 2012 r. w niezwykłym miejscu, jakim jest Pałac Stanisława Staszica w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Honorowy patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz.
Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Współorganizatorami byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Oddział Toruńsko- Włocławski PTH.
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska - wiceprezes Zarządu Głównego PTH, przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego PTH i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.
W dalszej części spotkania wygłoszono następujące wykłady:

  • dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny „Zagrożenia zdrowia ze strony chorób zakaźnych w Polsce i na świecie”
  • prof. dr hab. Zofia Zwolska
  • kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”
  • prof. dr hab. Waldemar Halota kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum w Bydgoszczy
  • „Wirusowe zapalenie wątroby typu C - niedoceniane zagrożenie”
  • dr n. med. Paweł Grzesiowski Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa „Zakażenia Clostridium difficile - zagrożenie dla szpitali i pacjentów poza szpitalem”
  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”

Należy, podkreślić, że każdy z prezentowanych tematów wywoływał wśród zebranych burzliwą dyskusję. Zwrócono uwagę na pilną potrzebę wzmocnienia szeroko pojętej edukacji zdrowotnej w społeczeństwie i niedostateczną rolę wtym zakresie zarówno szkół, samorządów terytorialnych, jak i mediów.
Podsumowując konferencję wiceprezes PTH - Pani Hanna Wolska powiedziała, że zaproponuje na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu Głównego PTH wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z petycją o konieczności promocji zdrowia poprzez edukację zdrowotną w systemie kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla ochrony zdrowia. Uczestniczyli w niej członkowie PTH, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych.
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Jolanta Kusińska