2013-04-18   Zdrowie publiczne - wybrane aspekty

Konferencja naukowo-szkoleniowa PTH
Zdrowie publiczne - wybrane aspekty Toruń, 18 kwietnia 2013 r.


W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Toruniu w Centrum Kultury „Dwór Artusa” odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne - wybrane aspekty”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mes i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Pan Jerzy Kasprzak. Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Oddział Toruńsko-Włocławski PTH i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Spotkanie uświetnił Recital Chopinowski uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Licznie zebranych gości powitała gospodyni konferencji - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu Pani Hanna Wolska i poprosiła wszystkich zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci Pani Haliny Osińskiej - prezesa Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej oraz członka i inicjatorki prac Grupy Roboczej ds. Grypy oraz pamięci Pana prof. Hilarego Koprowskiego - twórcy pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina. Prowadzący konferencję odczytali listy: Wojewody Kujawsko-Pomorskiej Pani Ewy Mes i Wicemarszałka Sejmu RP- Pana Jerzego Wenderlicha, przesłane na ręce Pani Hanny Wolskiej. W dalszej części spotkania głos zabrali: dr n. o zdr. Jerzy Kasprzak - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i dr Andrzej Przybysz - zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Torunia.
W trakcie Konferencji wykłady wygłosili: dr n. med. Paweł Grzesiowski - dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Prze¬wodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa - „Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ochronnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej”, dr n. o zdr. Jerzy Kasprzak - Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy - „Reorgani¬zacja programu nadzoru przeciwepidemicznego nad gruźlicą w województwie kujawsko-pomorskim”, prof. dr hab. Zofia Zwolska - Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie - „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”, prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski - prezes Zarządu Głównego PTH, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - „115-lecie Polskiego Towarzystwa Higienicznego”, dr n. biol. Paweł Goryński - Zakład - Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie-„Uwarunkowania sytuacji zdrowotnej mieszkańców Polski”, prof. dr hab. Lidia B. Brydak - kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie -„Fascynujący, ale groźny wirus grypy”.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla ochrony zdrowia. Była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo związanymi z higieną i ochroną zdrowia. Uczestniczyli w niej m.in. pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), członkowie Polskiego Towarzystwa Higie¬nicznego, pracownicy jednostek służby zdrowia, młodzież szkoły medycznej oraz osoby zainteresowane tematem.
Uczestnicy konferencji mogli podziwiać wystawę: „115-lecie Polskiego Towarzystwa Higienicznego” przygotowaną przez Pana Jakuba Żbikowskiego z Sekcji Historycznej PTH.


mgr Jolanta Kusińska