2012-06-21   Nowości w badaniach nad chorobą Huntingtona

Nowości w badaniach nad chorobą Huntingtona
Światowe spotkanie badaczy nowego projektu badawczego Enroll-HD
Dublin, 21-23 czerwca 2012


W dniach od 21 do 23 czerwca 2012 r. odbyło się w Dublinie spotkanie dotyczące rozpoczynającego się ogólnoświatowego obserwacyjnego projektu badawczego o nazwie Enroll-HD, które ma zastąpić wszystkie prowadzone dotychczas badania obserwacyjne nad choroba Huntingtona (HD). Zaplanowano rozpoczęcie projektu Enroll-HD w USA i Kanadzie na połowę 2012 roku ponieważ zastąpi on zakończone już badanie o nazwie COHORT. W Europie pierwsze ośrodki badawcze zostaną włączone dopiero w 2013 roku, aby umożliwić płynne przejście z obecnie trwającego badania REGISTRY. W trakcie spotkania podkreślano znaczenie projektu dla przyszłości badań nad HD. Połączone wysiłki ośrodków z Ameryki Północnej, Południowej, Australii, Afryki oraz Azji umożliwią szybkie zebranie odpowiednio dużej populacji chorych oraz osób przedobjawowych zweryfikowanych genetycznie jako nosiciele mutacji genu HTT- aby móc dokonać wieloaspektowej stratyfikacji badanych oraz bardziej wnikliwie śledzić naturalny przebieg choroby. Większy projekt umożliwi też jednocześnie prowadzenie prób terapeutycznych na większych i lepiej dobranych grupach pacjentów. Poza zwiększeniem liczby uczestników badania, wprowadzone zostanie ujednolicenie protokołu badawczego i ulepszenie w stosunku do poprzednich zróżnicowanych kontynentalnie wersji. Projekt ogólnoświatowy, podobnie jak projekty kontynentalne, będzie finansowany przez amerykańską fundację CHDI, a na spotkaniu przedstawiono szczegółowo wszystkie struktury administracyjne projektu, które będą dość podobne do struktur projektów kontynentalnych. Dyskusję wywołała informacja dotycząca braku ciągłości pomiędzy projektami kontynentalnymi a Enroll-HD, jednak - jak zapewniono - dotychczasowe bazy danych będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a podobieństwo użytych skal umożliwi analizę zmiany obrazu klinicznego chorych w czasie z uwzględnieniem okresu sprzed Enroll-HD. Istotne będą również kwestie etyczne i prawne związane z prowadzeniem projektu, jednak i te różnice międzynarodowe i międzykontynentalne wraz z postępem globalizacji uda się przezwyciężyć. Przytaczano przykłady badań dedykowanych innym chorobom oraz przykład próby interwencyjnej leku dimebon, które było przeprowadzone jednoczasowo w Europie i Ameryce oraz Australii bez większych problemów.
Na spotkanie przybyło kilkaset osób, w tym członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego - i większość ośrodków badawczych była reprezentowana. Spotkanie odbyło się w pięknie położonym hotelu Citywest pod Dublinem wśród pól golfowych, gdzie badacze mogli po spotkaniu zrelaksować się na spacerze i zwiedzić wiejską okolicę.
 

Daniel Zielonka