2013-10-24   Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. gruźlicy

W dniu 24 października 2013 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. gruźlicy.


Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.
Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
W dalszej części spotkania  prezentację „Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy w województwie kujawsko - pomorskim” przedstawiła mgr Dorota Krawiecka z Zakładu diagnostyki Mikrobiologicznej Kujawsko – Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.
Niezwykle interesujący wykład „Współczesne problemy walki z gruźlicą” – wygłosiła prof. dr hab. Zofia Zwolska z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zgromadziła około 100 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracowników służby zdrowia oraz młodzież ze Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu.