2012-08-16   Przeciwdziałanie marginalizacji ludzi starych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Przeciwdziałanie marginalizacji ludzi starych
Suchaja (nad Jeziorem Bajkał), 16-23.08.2012


W dniach 16.08.2012 - 23.08.2012 r. odbyła się w miejscowości Suchaja (Cyxaa) nad Jeziorem Bajkał kolejna Międzyna¬rodowa Konferencja Naukowa „Przeciwdziałanie marginalizacji ludzi starych - naukowe i praktyczne propozycje poziomie krajowym i międzynarodowym”. Organizatorami Konferencji były prof. T. V. Furyaeva i prof. Ludmiła G. Klimatskaya z Krasnojarskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V. P. Astafieva, Wydziału Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej (Rosja). Współorganizatorami Konferencji byli: S. G. Efimov - Państwowy Uniwersytet Buriacji w Ułan-Ude (Rosja), L. A. Zangeeva - Centrum Kliniczno-Diagnostyczne „Rytm” w Ułan-Ude (Rosja), A. I. Shpakov- Uniwersytet im. Janka Ku¬pały w Grodnie (Białoruś), Ewa Kleszczewska - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Wiesław T. Popławski
Instytut Humanistyczno-Społeczny Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Mikołaj Tomu- lewicz - Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Ludmiła G. Klimatskaya - „Dom Polski” autonomii narodowej kultury w Krasnojarsku (Rosja).
Prace wygłoszone za Konferencji będą opublikowane w czasopiśmie „Siberian Journal of Special Education” - „CufiupcKuu BecmtiUK cneąucuibHoeo o6pa3oeaHUfi" - http://sibsedu.kspu.ru/english/.
Uczestnicy Konferencji zapoznali się z bogato wyposażonym w sprzęt diagnostyczny, w tym w tomograf komputerowy, prywatnym Centrum Kliniczno-Diagnostycznym „Rytm” w Ułan-Ude i urokami miasta Ułan-Ude. Ponadto zapoznali się z pięknem Jeziora Bajkał i jego okolicy, w tym budowaną tam świątynią buddyjską.
W Konferencji uczestniczyło szereg członków Polskiego Towarzystwa Higie nicznego.


Jerzy T. Marcinkowsk