2011-09-28   Aktualne zagrożenia zdrowotne

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Aktualne zagrożenia zdrowotne


W dniu 28 września 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Zdrowia Dr Ewa Kopacz oraz Główny Inspektor Sanitarny Dr med. Przemysław Biliński.
Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne. Współorganizatorami byli: Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Centrum Promocji Miedzi.
Konferencję otworzył prof. Jerzy T. Marcinkowski - prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który przedstawił krótki rys historyczny PTH. Zaprezentował kwartalniki wydawane przez Towarzystwo - „Problemy Higieny i Epidemiologii” oraz „Hygeia Public Health”.
W dalszej części spotkania wygłoszono następujące wykłady:

  • dr Izabela Kucharska - dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Głównego Inspektoratu Sanitarnego: „Zakażenia szpitalne wyzwaniem dla Inspekcji Sanitarnej”
  • dr n. med. Paweł Grzesiowski - dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Konsultant w zakresie zakażeń szpitalnych: „Szpitalne patogeny alarmowe - aktualna sytuacja”
  • dr n. med. Paweł Stefanoff- kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny: „Czy choroby zakaźne przestały być zagrożeniem dla zdrowia?”
  • dr inż. Bożenna Toczyłowska-Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: „Zwalczanie i zapobieganie skażeniom pałeczkami Legionella w instalacjach wodnych w eksploatowanych budynkach”
  • mgr inż. Piotr Jurasz - dyrektor programowy Polskiego Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu: „Przeciwdrobno- ustrojowe stopy miedzi w profilaktyce zakażeń szpitalnych”

Podsumowując konferencję wiceprezes PTH - Hanna Wolska - podkreśliła jej znaczenie ze względu, przede wszystkim, na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla pracowników ochrony zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej członkowie PTH, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych. Na koniec konferencji wiceprezes Hanna Wolska wyraziła nadzieję, że organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych w siedzibie PTH w Warszawie stanie się tradycją.


Hanna Wolska