2012-03-08   Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym Poznań - Sierosław 08-10 marca 2012
Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu
pod Honorowym Patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof, dr hab. n. med. Jacka Wysockiego


Dysfunkcje narządu ruchu, a przede wszystkim kręgosłupa, to nie tylko problemy ortopedyczne, neurologiczne, neuro¬chirurgiczne czy z obszaru rehabilitacji medycznej. Przypuszczalnie wywierają one wpływ na znacznie większe obszary w organizmie oraz w całej osobowości człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy towarzyszą im przewlekłe dolegliwości bólowe. Jednym z nich, na co wskazują doniesienia badaczy z ostatniego okresu, są zaburzenia czynności narządów wewnętrznych. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne wskazuje na to, że może to być jedna, a być może jedyna przyczyna czynnościo¬wych chorób narządów wewnętrznych.
Związki z narządem ruchu mogą okazać się szczególnie istotne w odniesieniu do specyficznych zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. Jeśli uda się tego dowieść w kategoriach medycyny opartej na faktach (Evidence-Based Medicine - EBM) zdynamizuje to rozwój coraz skuteczniejszych procedur badawczych, diagnostycznych oraz terapeutycznych chorób po¬chodzenia czynnościowego, a także chorób organicznych, którym najczęściej towarzyszą zaburzenia czynności.
Jak dotąd rzadko nawiązywano współpracę pomiędzy specjalistami zajmującymi się leczeniem chorób organicznych (w tym strukturalnych), a specjalistami terapii dysfunkcji narządu ruchu. Konferencja może wykazać konieczność i nieuchronność takiego współdziałania nie tylko w terapii, ale także w prowadzeniu prac badawczych. Zaburzenia czynności to problem interdyscyplinarny. Dlatego do udziału w Konferencji gorąco zapraszamy lekarzy: pierwszego kontaktu, internistów, onkolo¬gów, kardiologów, urologów, ginekologów, laryngologów, foniatrów, endokrynologów, okulistów, neurologów, ortopedów, stomatologów, orzeczników lekarskich, specjalistów zdrowia publicznego i innych. Gorąco zapraszamy też wszystkich specjalistów terapii zaburzeń czynności narządu ruchu reprezentujących poszczególne szkoły i koncepcje w dziedzinie medycyny manualnej, osteopatii, fizjoterapii, rehabilitacji, itp.
Planowane jest zorganizowanie sesji naukowych poświęconych zaburzeniom czynności w takich dziedzinach, jak: interna, kardiologia, pulmonologia, laryngologia, okulistyka, stomatologia, foniatria, urologia, proktologia, seksuologia i in. Wy¬stąpienia specjalistów, którzy przedstawią swoje doświadczenia w zakresie przypadków trudnych do zakwalifikowania w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, będą zapewne sprzyjać dalszej integracji klinicystów ze środowiskiem terapeutów manualnych.


Za zarząd PTTMMH dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski, prof. nadzw. BSW
dr n. wf. Andrzej Rakowski


Organizatorzy Konferencji

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Centrum Terapii Manualnej A. Rakowski, J. Słobodzian - S. C. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Komitet Organizacyjny
dr n. biol. Aneta Klimberg
dr hab. n. med. Jerzy T Marcinkowski, prof. nadzw. BSW dr n. wf. Andrzej Rakowski
Patronat Medialny
Fizjoterapia Polska Hygeia - public heakh Kwartalnik Ortopedyczny Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja Problemy Higieny i Epidemiologii
Miejsce obrad
CENTRUM TERAPII MANUALNEJ Sierosław k. Poznania, ul. Leśna 1 62-080 Tarnowo Podgórne
tel./fax 61 814 79 00, e-mail: biuro@ctmrakowski.pl www.pttmmh.pl,www.ctmrakowski.pl
Komitet Naukowy
prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber
prof. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek
dr hab. n. med. Beata Karakiewicz prof. nadzw. PUM
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr n. med. Marek Kiljański
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski
dr hab. n. med. Hanna Krauss , prof. nadzw. UM
dr hab. n. med. Jerzy T Marcinkowski, prof. nadzw. BSW
prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
prof. dr hab. Mariusz Posłuszny D.C.
dr hab. n. med. Jan Raczkowski
dr n. med. Małgorzata Rakowska-Muskat
dr n. wf. Andrzej Rakowski
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
dr n. med. Krzysztof Rożnowski
dr n. med. Andrzej Sadowski
mgr fizjot. osteopata D.O. Dariusz Skrzypek
dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
dr n. med. Jerzy Stodolny
dr n kf. Andrzej Szczygieł
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński