2011-05-20   Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich
Łódź, 20 maja 2011


W dniu 20 maja br. w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyła się inauguracja IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich". Organizatorami Konferencji - podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, byli Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Ogólnopolskie Forum Lekarzy Ludowców oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. W tym roku do grona organizatorów Konferencji dołączyło Polskie Towarzystwo Higieniczne, a Przewodniczącym Komitetu Naukowego został jego Prezes - prof. Jerzy T Marcinkowski. Konferencję objęli Patronatem Honorowym: Wicepremier Rządu - Waldemar Pawlak, Wojewoda Łódzki -Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego -Witold Stępień oraz Prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska. W Komitecie Honorowym zasiedli między innymi: Wicemarszałek Sejmu Ewa Kierzkowska i Jarosław Kalinowski - Poseł do Parlamentu Europejskiego.
W tegorocznej edycji Konferencji wzięła udział rekordowa liczba ekspertów różnych dziedzin medycyny. Wykład inauguracyjny wygłosili: Laureat Polskiego Nobla w dziedzinie medycyny - prof. dr hab. Tomasz Guzik oraz Kierownik Zakładu Medycyny Wsi-dr n. med. Władysław Kosiniak-Kamysz obaj z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. O różnych aspektach „nierówności w zdrowiu” wypowiadał się prof. Marcinkowski. Podczas dyskusji na ten temat głos zabrali między innymi: Wiceminister Zdrowia - Adam Franczak oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego odpowiedzialny za politykę zdrowotną - Dariusz Klimczak.
Podczas sesji poświęconej zastosowaniu nowoczesnych technik teleinformatycznych w ochronie zdrowia były Minister Zdrowia, a obecnie Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Leszek Sikorski ocenił stan informatyzacji szpitali w regionie łódzkim - jako najlepszy w kraju. Marszałek Klimczak potwierdził, że jest to jeden z priorytetów polityki zdrowotnej w województwie, bowiem nowoczesne rozwiązania telemedyczne są szansą na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia - mogą przynieść wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla placówek ochrony zdrowia. Ponadto do upowszechnienia telemedycyny zobowiązuje nas Unia Europejska.
Wdrażanie narzędzi telemedycznych znacząco poprawia skuteczność i efektywność systemu opieki zdrowotnej zarówno z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej i placówek medycznych: obniżenie kosztów administracyjnych, liczby zbędnych badań, konsultacji medycznych, etc., a także z punktu widzenia pacjentów: zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na usługę medyczną. UE pozostawia krajom członkowskim swobodny wybór podejmowanych działań określając jedynie obszary, w których niezbędne jest ujednolicenie narzędzi tak, by obywatele Unii mogli korzystać z opieki zdrowotnej na całym jej terytorium.
W Polsce dopiero przygotowywane są rozwiązania służące uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia jakości i dostępności świadczeń oraz usprawniania przepływów finansowych. Podczas kilku niezwykle interesujących prezentacji w tej sesji, przedstawiono ogrom możliwości, jakie niesie ze sobą aktualna technika w zakresie informatyzacji w ochronie zdrowia. Głos w sesji zabierali zarówno eksperci zajmujący się na co dzień informatyzacją placówek ochrony zdrowia, jak i dyrektorzy i kierownicy jednostek, zainteresowani tym procesem. Bowiem elementem wyróżniającym łódzką Konferencję jest właśnie praktyczna możliwość zastosowania wszystkich omawianych rozwiązań. W sesji „kardiologicznej” - poświęconej postępowaniu z pacjentami po przebytym Ostrym Zespole Wieńcowym, udział wzięli najwybitniejsi kardiolodzy polscy. Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów Polaków- co roku umiera z tego powodu ok. 380 tys. osób. Spośród nich ponad 20 tys. to zgony spowodowane Ostrymi Zespołami Wieńcowymi (OZW). W sumie problem OZW dotyka 150 tys. osób rocznie.
Dzięki ogromnemu postępowi kardiologii inwazyjnej oraz dużym inwestycjom udało się znacznie zredukować śmiertelność z powodu OZW w fazie szpitalnej. Większość pacjentów z zawałem serca poddawanych jest zabiegowi angioplastyki wieńcowej (PCI). Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem dostępności do leczenia inwazyjnego oraz jakości stosowanych procedur. Niemniej jednak sukces jest w istotnej części marnotrawiony poprzez brak kompleksowej opieki nad pacjentem z OZW w okresie po hospitalizacji - wciąż odnotowywana jest bowiem wysoka śmiertelności wśród pacjentów w ciągu 6, 12 i kolejnych miesięcy po wystąpieniu OZW. Znakomitej części tych zdarzeń można byłoby uniknąć, gdyby udało się wdrożyć kompleksowy plan opieki nad pacjentem po OZW. Taki właśnie program - jako pilotażowy przygotowywany jest w województwie łódzkim. W dyskusji na ten temat głos zabrali między innymi: prof. Jarosław Drożdż i prof. Jerzy Krzysztof Wranicz z I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz prof. Piotr Podolec, Przewodniczący Rady Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Zastępca Dyrektora Kliniki Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W tegorocznej Konferencji wzięło udział ponad 130 uczestników, a w ciągu dwóch dni obrad odbyło się 7 sesji tematycznych.
Już teraz serdecznie zapraszam na przyszłoroczną - jubileuszową - piątą edycję Konferencji.
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prorektor ds. Nauki i Jakości Kształcenia
WSBiNoZ w Łodzi
dr n. med. Paweł Skoczylas