2012-04-24   Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie"

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Żywienie a zdrowie”

pod patronatem honorowym
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pana Jerzego Kasprzaka

Toruń – 24 kwietnia 2012 r.
Centrum Konferencyjne „Biznes Park” w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114

Organizatorzy:

  1. Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  3. Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wykłady wygłoszą:

  1. prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny – „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”
  2. mgr Ewa Nowak-Wąsicka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu – Informacja nt. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
  3. mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka – Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy – „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku”