2012-04-24   Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie"

   

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Żywienie a zdrowie”

pod patronatem honorowym
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pana Jerzego Kasprzaka

Toruń – 24 kwietnia 2012 r.
Centrum Konferencyjne „Biznes Park” w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114

 Organizatorzy:

1.      Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

3.      Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wykłady wygłoszą:

1.      prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny – „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”

2.      mgr Ewa Nowak-Wąsicka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Toruniu – Informacja nt. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę

3.      mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka  Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy – „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku”