2012-05-08   Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE

             W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Żywienie a zdrowie”.

             Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

             Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

             Następnie w imieniu zaproszonych na konferencję gości głos zabrał dr Sławomir Badurek – wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

             W dalszej części spotkania  prezentację „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku” przedstawiła mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

             Informację nt. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” zaprezentowała mgr Ewa Nowak-Wąsicka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

             Niezwykle interesujący wykład „Dieta DASH – a profilaktyka chorób układu krążenia. Nutrigenomika – a personalizacja zaleceń żywieniowych” – wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Nowicka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

             Konferencję zakończyły liczne pytania kierowane do wykładowców. Dyskusja pomiędzy uczestnikami potwierdziła, że konieczne jest wzmocnienie działań edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia, a szczególnie stosowania zasad prawidłowego żywienia. 

            Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zgromadziła około 130 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego, szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę” oraz grono pedagogiczne i młodzież ze Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu.