Nasza Historia

HISTORIA PTH

Geneza Polskiego Towarzystwa Higienicznego (1898 r.)

Praca piśmiennicza na łamach miesięcznika „Zdrowie” a także sukces edukacyjny dwóch wystaw higienicznych w Warszawie w 1887 i w 1896 roku, stały się doskonałym przykładem solidarności grupy polskiej inteligencji, która w warunkach niewoli zamanifestowała ogromną potrzebę działalności praktycznej na polu higieny i kultury zdrowia. W celu nadania takim inicjatywom charakteru działalności społecznej powstała potrzeba organizowania odpowiednich towarzystw. W skutek wieloletnich i uporczywych starań grona zapalonych działaczy higienistów, pedagogów, inżynierów, prawników, polityków oraz lekarzy skupionych wokół Józefa Polaka redaktora czasopisma „Zdrowie” udało się zorganizować Warszawskie Towarzystwo Higieniczne. W marcu 1898 r. towarzystwo uzyskało statut prawny swojej działalności. 12 marca (wg kalendarza juliańskiego) i 24 marca (wg kalendarza gregoriańskiego) w Petersburgu zatwierdzono statut WTH. Pierwsze posiedzenie organizacyjne członków Towarzystwa odbyło się dnia 1 czerwca 1898 r. Z pośród 38 członków założycieli, w tajnym głosowaniu wybrano 12 członków wchodzących w skład Rady Zarządzającej: Włodzimierz Brodowski, Bolesław Gepner, Alfons Grotowski, Julian Kosiński, Kajetan Mościcki, Franciszek Nowodworski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), Witold Szumlański, Stanisław Libicki, Józef Polak, Stanisław Markiewicz, Władysław Leppert oraz członków zastępców i komisji rewizyjnej.

W 1932 r. WTH przekształcono w Polskie Towarzystwo Higieniczne.

POCZET PREZESÓW

Poczet prezesów Polskiego Towarzystwa Higienicznego:

XII prezes PTH:   mgr Jakub Żbikowski

prezes

2023-09-25      

 XI prezes PTH:    dr n. biol. Aneta Klimberg

prezes

od 2018 do 2023

X prezes PTH: prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski

prezes

2010-2011

IX prezes PTH: dr n. med. Kazimierz Dragański

prezes

2004-2010

VIII – PREZES PTH doc. dr med. Cezary W. Korczak

prezes

1981-2004

VII – PREZES PTH  prof. dr inż. Jan Just

prezes

1968-1981

VI-PREZES PTH   prof. dr med. Marcin Kacprzak

prezes

1956-1968

V – PREZES PTH  dr n. med. Eugeniusz Piestrzyński

prezes

1932-1939

IV – PREZES WTH  gen inż. Eugeniusz Kątkowski

prezes

1930-1932

III – PREZES WTH dr n. med. Witosław Dąbrowski

prezes

1928-1930

II-PREZES WTH  dr n. med. Józef Polak

prezes

1903-1928

I-PREZES WTH prof. dr med. Julian Kosiński

prezes

1898-1903