Brak Foto  

dr n. biol. Aneta Klimberg

 

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I° w zakresie higieny i epidemiologi oraz II° w dziedzinie zdrowia publicznego.
Organiatorka ponad 20 konferencji, sympozjów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. Zaangażowana w działalność Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH), gdzie przez 2 kadencje pełniła funkcję v-ce przewodniczącej i sekretarza, w kolejnej była skarbnikiem, a obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału. Przez dwie kadencje była członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTH, a od maja 2010 r. przez kolejne dwie kadencje była skarbnikiem ZG PTH. Obecnie została wybrana jako pierwsza kobieta w 120-letniej historii Towarzystwa na Prezesa PTH na kadencję 2018-2022.
Sekretarz Redakcji dwóch kwartalników PTH: „Problemy Higieny i Epidemiologi” oraz „Hygeia – Public Health”. Współtwórca platformy redakcyjnej.
Promotor ponad 60 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Współautor 3 podręczników z zakresu higieny i epidemiologii. Autor ponad 160 publikacji naukowych z szansą ukończenia rozprawy habilitacyjnej w najbliższych latach.
Odznaczona Złotą Odznaką Honorową PTH, Odznaką Honorową ‘Za zasługi dla ochrony zdrowia’ i Srebrnym Krzyżem Zasługi.