Brak Foto  

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski

 

X prezes PTH:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Katedry Medycyny Społecznej 2001-2018, kierownik Zakładu Higieny 1994-2018
Uniwersytet Zielonogórski, Collegium Medicum, kierownik Katedry Higieny i Epidemiologii od 2018
Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego 2010-2018; od 2018 wiceprezes
Członek Prezydium Komisji Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
Członek Komisji Ergonomii przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Członek Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa wielkopolskiego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa lubuskiego
Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia; przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (2014-2017)
Członek Prezydium Federacji Polskich Towarzystw Medycznych 2010-2016


Dyplom lekarza – 1971 (Wydział Lekarski, Akademia Medyczna w Poznaniu), doktorat – 1974, doktor habilitowany – 1998, profesor 2013). Posiadane specjalizacje lekarskie:  I stopnia z zakresu medycyny społecznej, II stopnia z zakresu higieny środowiska, I stopnia z zakresu neurologii, II stopnia z zakresu neurologii, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego.

 • konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla dwóch województw: wielkopolskiego i lubuskiego
 • zorganizował i współorganizował ponad 70 konferencji naukowych, w tym międzynarodowych
 • zredagował 4 podręczniki akademickie z zakresu higieny i zdrowia publicznego
 • autor rozdziałów w 5 kolejnych podręcznikach akademickich
 • redaktor naczelny kwartalnika „Problemy Higieny i Epidemiologii”; www.phie.pl
 • redaktor naczelny kwartalnika „Hygeia Public Health”; www.h-ph.pl
 • członek rad redakcyjnych następujących czasopism: „Orzecznictwo Lekarskie”, „Medyczna Wokanda”, „Zdrowie Publiczne”, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, „Progress in Health Sciences”, "Family Health - the 21 century" http://fh-21.perm.ru/eng/for_autors.php (Rosja)
 • autor ponad 950 publikacji z zakresu: filozoficznych i etycznych aspektów medycyny, oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, kształcenia w zakresie medycyny społecznej i zdrowia publicznego, stanu zdrowia ludności (mierniki stanu zdrowia, problemy zdrowotne i rozwojowe dzieci i młodzieży, problemy zdrowotne wieku podeszłego, choroby cywilizacyjne, środowiskowe uwarunkowania zdrowia, nierówności w zdrowiu, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, uzależnienia, patologie społeczne, profilaktyka chorób zakaźnych, higiena szpitalna, zakażenia zakładowe, niepełnosprawność, inwalidztwo, problemy orzecznictwa lekarskiego, jakość usług medycznych, satysfakcja pacjentów, jakość życia, skargi przeciwko lekarzom medycyny i lekarzom dentystom)
 • promotor 42 ukończonych rozpraw doktorskich
 • z powołania Ministra Zdrowia współautor programów specjalizacyjnych ze zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego, promocji zdrowia
 • recenzent 57 prac doktorskich, także spoza macierzystego Uniwersytetu (Białystok, Lublin, Kraków, Łódź, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Katowice, Wrocław, Szczecin)
 • recenzent 4 rozpraw habilitacyjnych (uniwersytety medyczne: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Białystok)
 • recenzent 3 opinii o nadanie tytułu profesora.