Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Współpraca 
 
 
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlk.
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
   Zakład Higieny i Dietetyki - Collegium Medicum UJ
index.php?id_aktual=4464&wiecej=1&id_menu_left=48&id_typ_obslugi=2&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=3&formy_wspolpracy_linki_ro1Page=1 index.php?id_aktual=4464&wiecej=1&id_menu_left=48&id_typ_obslugi=2&str_glowna=2&id_oddz=23&id_info=3&formy_wspolpracy_linki_ro1Page=1 2 of 2 
 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa