Liczba jednostek:

0

Zarząd Główny  PTH  zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Karowej 31

ODDZIAŁ PTH 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ODDZIAŁ PTH 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ODDZIAŁ PTH
W BIAŁYMSTOKU

ODDZIAŁ PTH 
W BYDGOSZCZY

ODDZIAŁ PTH 
W CIECHANOWIE

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI PTH

ODDZIAŁ PTH 
W GDAŃSKU

ODDZIAŁ PTH W GORZOWIE WLKP.

ODDZIAŁ PTH 
W KIELCACH

ODDZIAŁ PTH W KOSZALINIE

ODDZIAŁ PTH 
W KRAKOWIE

ODDZIAŁ TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI PTH

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI PTH

ODDZIAŁ PTH 
W LEGNICY

ODDZIAŁ PTH 
W ŁODZI

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI PTH

ODDZIAŁ MAZOWIECKI PTH

ODDZIAŁ PTH 
W OLSZTYNIE

ODDZIAŁ PTH 
POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA

ODDZIAŁ PTH 
POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA

ODDZIAŁ PTH 
POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA

ODDZIAŁ POMORSKI PTH

ODDZIAŁ POMORSKI PTH

ODDZIAŁ PTH
 W SZCZECINIE

ODDZIAŁ LUBELSKI PTH

ODDZIAŁ PTH W OPOLU

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PTH

ODDZIAŁ PTH 
W SIEDLCACH

OT-PTH Warszawa