O Towarzystwie

MISJA

Misja Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego, jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami,  w XIX wieku i opiera się na uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelności w wydawaniu fachowych opinii,  prowadzeniu inicjatyw i realizacji programów.

Misją Towarzystwa jest kształtowanie fachowej opinii społecznej w sprawach rozwoju higieny, higieny środowiska, oświaty zdrowotnej, medycyny zapobiegawczej i zdrowia publicznego oraz oddziaływanie na poprawę zdrowia ludności i warunków zdrowotnych środowiska

Misją Towarzystwa od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej,  inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli.

Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz  naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą  profilaktyką i higieną.

Realizacja Misji Towarzystwa osiągana jest poprzez:

  • reprezentowanie fachowej i społecznej opinii w sprawach rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie higieny, oświaty zdrowotnej, zdrowia publicznego w kraju i zagranicą,
  • organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, zjazdów, kongresów, wykładów oraz kursów dokształcania specjalistycznego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w celu zaznajomienia społeczeństwa z problematyką higieny, oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych,
  • podejmowanie inicjatyw w powoływaniu fundacji.
WŁADZE

Władze Polskiego Towarzystwa Higienicznego:

Członkowie Prezydium:

Prezes: Jakub Żbikowski

W-ce Prezes: Hanna Wolska

W-ce Prezes: Bożena Ostrowska

Sekretarz: Ewa Brykalska

Z-ca Sekretarza: Marta Milona

Skarbnik: Aneta Klimberg

Z-ca Skarbnika: Piotr Malinowski

Członek: Maria Waś

Członek: Zygmunt Jeszka

Członek: Jerzy T. Marcinkowski

Członek: Paweł Lonser

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Prezes: Jakub Żbikowski

W-ce Prezes: Hanna Wolska

W-ce Prezes: Bożena Ostrowska

Sekretarz: Ewa Brykalska

Z-ca Sekretarza: Marta Milona

Skarbnik: Aneta Klimberg

Z-ca Skarbnika: Piotr Malinowski

Członek Prezydium: Maria Waś

Członek Prezydium: Zygmunt Jeszka

Członek Prezydium: Jerzy T. Marcinkowski

Członek Prezydium: Paweł Lonser

Marcin Weiner

Mateusz Maciejczyk

Danuta Szadurska-Chwojnicka

Andrzej Szczepanek

Elżbieta Sochacka-Tatara

Ewelina Gaszyńska

Urszula Posmyk

Agnieszka Decyk

Marek Zielecki

Maksymilian Sąpór

Piotr Kacprzak

Jarosław Łuczyński

Dawid Kowal

Emilia Kolarzyk

Paulina Wojtyła-Buciora

Edyta Łuczyńska

Piotr Kołomański

Czesław Żaba

Tomasz Karaś

Andrzej Trybusz

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

Zygmunt Murowaniecki

Jerzy Staszczyk

Paweł Gilewski

Lucyna Kapka-Skrzypczak

Sebastian Karpiński