Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Historia
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Teksty literackie 

 
 
Prezesi Honorowi PTH 

Brak Foto

dr Wiesław Jaszczyński
Prezes Honorowy PTH
2006-2010

Urodzony: 04 czerwiec 1930 r. w Warszawie Do szkoły powszechnej nr 114 w Warszawie przy ul. Stojanowskiej 12/14 (na Targówku) zacząłem uczęszczać w 1937 r od półrocza od razu do drugiej klasy ponieważ po egzaminie kontrolnym stwierdzono, że umiałem już dobrze czytać i nie miałbym co robić w klasie pierwszej. Po wybuchu wojny w roku 1939/40 do klasy czwartej uczęszczałem przez jeden rok do szkoły powszechnej przy ul. Mieszka I a następnie ponownie przy ul. Stojanowskiej. W 1942 r. zostałem wytypowany przez kierownika szkoły do nauki na tzw tajnych kompletach w gimn. im. Władysława IV Lekcje odbywały się w domach prywatnych uczniów-uczestników kompletów. W mieszkaniach tych odbywały się również zebrania organizacji harcerskiej „Szare Szeregi” do której prawie wszyscy należeliśmy, a naszym zadaniem było kolportowanie i podrzucanie tajnych gazetek i rozlepianie plakatów.

więcej 

Brak Foto

prof. dr Tadeusz Januszko
Prezes Honorowy PTH
od 2003
więcej 

Brak Foto

prof. dr Tadeusz Górski
Prezes Honorowy PTH
od 2002
więcej 

Brak Foto

prof. dr Roman Lutyński
Prezes Honorowy PTH
2001
więcej 

Brak Foto

dr Janusz Ekiert
Prezes Honorowy PTH
od 2000

Urodził się 4.02.1919 r. w Radomiu w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu z pierwszą lokatą, maturę uzyskał 7.05.1937 r. w Ostatniej Klasie Gimnazjum był przewodniczącym samorządu Szkolnego i prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich m. Radomia.

więcej 

1 of 2  index.php?id_menu_left=7&id_info=19&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=7&id_info=19&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa