Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2023-09-25 kadencja Zarządu Głównego PTH 2023-2027 

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego, które odbyło się dnia 25 września 2023 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, w Warszawie przy ul. Karowej 31, wybrano nowe władze Towarzystwa na kadencję 2023-2027. W wyniku ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego – funkcje w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego objęli:

Prezes: Jakub Żbikowski
W-ce Prezes: Hanna Wolska
W-ce Prezes: Bożena Ostrowska
Sekretarz: Ewa Brykalska
Z-ca Sekretarza: Marta Milona
Skarbnik: Aneta Klimberg
Z-ca Skarbnika: Piotr Malinowski
Członek: Maria Waś
Członek: Zygmunt Jeszka
Członek: Jerzy T. Marcinkowski
Członek: Paweł Lonser

W skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego wchodzą ponadto Przewodniczący Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz dodatkowi członkowie wybrani spośród delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów:

Jarosław Drobnik
Paweł Kalinowski
Piotr Pokrzywa
Andrzej Wojtyła
Marcin Weiner
Mateusz Maciejczyk
Danuta Szadurska-Chwojnicka
Andrzej Szczepanek
Elżbieta Sochacka-Tatara
Ewelina Gaszyńska
Urszula Posmyk
Agnieszka Decyk
Małgorzata Kowalska
Marek Zielecki
Maksymilian Sąpór
Piotr Kacprzak
Jarosław Łuczyński
Dawid Kowal
Emilia Kolarzyk
Paulina Wojtyła-Buciora
Edyta Łuczyńska
Piotr Kołomański
Czesław Żaba
Adrian Miara
Tomasz Karaś
Andrzej Trybusz

Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Higienicznego ukonstytuowała się w następującym składzie:

Zygmunt Murowaniecki
Jerzy Staszczyk
Paweł Gilewski
Lucyna Kapka-Skrzypczak
Sebastian Karpiński


                                                                                                    Prezes
                                                                              Polskiego Towarzystwa Higienicznego
                                                                                             Jakub Żbikowski

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa