Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-05-20 Konferencja naukowo szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko - Włocławskiego PTH 

W dniu 20 maja 2015 r. w Toruniu w Centrum Kultury „Dwór Artusa” odbyła się uroczysta konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego”. Konferencję objęli honorowym patronatem Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz i Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Pani Ewa Mes. Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Spotkanie uświetnił recital uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.

Po powitaniu przybyłych gości prowadzący konferencję odczytał list gratulacyjny od Wicemarszałka Sejmu RP – Pana Jerzego Wenderlicha, przesłany na ręce Pani Hanny Wolskiej, Przewodniczącej Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH.

Następnie zaprezentowano rys historyczny Oddziału z pokazem zdjęć, po czym głos zabrali: Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, Pani Anna Sobecka – poseł na Sejm RP, Pan Andrzej Siemianowski – Wicestarosta toruński, pani Hanna Osińska – w zastępstwie Burmistrza Brodnicy – Jarosława Radacza, Pani Danuta Banaczek – Zastępca Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pan Łukasz Wojnowski – prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. Wszyscy przemawiający podkreślali zasługi Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH dla popularyzacji zasad profilaktyki i poprawy zdrowia lokalnej społeczności. Na ręce przewodniczącej Oddziału pani Hanny Wolskiej przekazano także okolicznościowe upominki.

W dalszej części spotkania Przewodnicząca Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH  Hanna Wolska i Prezes Zarządu Głównego PTH  prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski wręczyli dyplomy dla członków Oddziału w dowód uznania i podziękowania za aktywną pracę. Otrzymali je: Romuald Kozak, Jolanta Kusińska, Joanna Biowska, Marek Sadowski, Barbara Rojek, Małgorzata Podenkiewicz, Joanna Sikora.

Na konferencji wygłoszono wykłady:

  • „Publikacje pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych w czasopismach PTH” – prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  • „Co powinno oznaczać, a czego nie, hasło „Dbam o zdrowie”?”  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska  Wojciechowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • „Ruchy antyszczepionkowe”,” Jak należy rozumieć nierówności w zdrowiu”  prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa