Strona główna
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Galerie 
   Deklaracja członkowska 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Poczta 

 
 
Aktualności 

2015-10-05 III Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na III Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW”, która odbędzie się 5 - 6 - 7 października 2015 roku w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska

Patronat honorowy nad Konferencją objął:
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz

Patronat naukowy:
JM Rektor SUM Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Patronat medialny:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Redaktor Naczelny Wydawnictw PTH

Komitet naukowy:

  • Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
  • Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
  • Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
  • Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz
  • Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
  • Dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał
  • Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
  • Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik

za pełny udział w konferencji uczestnicy otrzymają 18 punktów edukacyjnych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2014 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.)

Program Konferencji

I dzień 5.10.2015 r. – poniedziałek 

10.00 - 10.30

Otwarcie konferencji, powitanie gości - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik

Wystąpienia zaproszonych gości