Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-09-26 Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu 

W dniu 26 września 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa poświęcona środkom zastępczym, tzw. „dopalaczom”.

Organizatorami konferencji byli:

  • Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Toruńsko – Włocławski;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu;
  • Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Konferencję otworzył p. Andrzej Rakowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia.
Słowo wstępne wygłosił również dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, który przyjął patronat honorowy nad konferencją.

Na konferencji zostały przedstawione następujące wykłady:

  • „Epidemiologia zatruć substancjami psychoaktywnymi” - dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy;
  • „Dopalacze – aktualna sytuacja epidemiologiczna, instrumenty przeciwdziałania” - Tomasz Białas, dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
  • „Dlaczego sięgamy po „dopalacze”? – oto jest pytanie...” - mgr Ewa Nowak – Wąsicka, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu;

W konferencji uczestniczyło 210 osób - przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy inspekcji sanitarnej, członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz nauczyciele i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w Toruniu i powiecie toruńskim.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzbudziła również zainteresowanie lokalnych mediów.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa