Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-03-15 Dopalacze – czym są i jak działają 

„Dopalacze – czym są i jak działają”  szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej województwa opolskiego.
W dniu 15 marca 2016 r. w Opolu, w auli  Wyższej Szkoły Bankowej odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych województwa opolskiego: „Dopalacze – czym są i jak działają”. Zarząd Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego został poproszony przez  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o współorganizację  spotkania o ww. tematyce.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci występowania, sposobów dystrybucji, wpływu na zdrowie i życie oraz instrumentów prawnych ograniczania dostępności tzw. „dopalaczy”.
Rangę spotkania podniosła obecność ppłk Leszka Czereba, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu oraz Pani Agnieszki Górniak-Czarneckiej, Inspektor Wojewódzki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące tematy:

  • „Środki zastępcze, tzw. „dopalacze” – działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej” – dr n. med. Anna Matejuk, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
  • Zapoznano uczestników z definicją środka zastępczego oraz prawnymi instrumentami ograniczania poważnych zagrożeń zdrowia publicznego. Przedstawiono kompetencje państwowego inspektora sanitarnego w zakresie egzekwowania zakazu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu na terytorium RP środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych. Podkreślone zostały działania podjęte przez Państwową Inspekcję Sanitarną w dniu 2.10.2010 r. na podstawie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • „Co możemy dziś „kolekcjonować”? – formy „dopalaczy”, sposoby zażywania” – mgr Marta Górna – Kulawik, członek Zespołu ds. Nadzoru Nad Środkami Zastępczymi WSSE w Opolu. W tej części przedstawiono terminologię określającą tzw. „dopalacze”, uczestnicy zostali zapoznani z konkretnymi informacjami i wizualnymi przykładami produktów zawierających substancje psychoaktywne, z uwzględnieniem nazw produktów, form graficznych opakowań, postaci fizycznej, nazw sklepów w których były sprzedawane. Pokazane zostały również zdjęcia jak takie sklepy wyglądały, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Ponadto omówione zostały różne drogi przyjmowania substancji psychoaktywnych.
  • „Walka z dystrybucją substancji psychoaktywnych – działalność organów Policji” – komisarz Krzysztof Ładowski, ekspert Wydziału Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.Prowadzący omówił sposoby dystrybucji środków zastępczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem witryn oferujących sprzedaż internetową. Podkreślił sposoby i metody docierania do klienta, w tym również poprzez reklamę. Poza tym przedstawiono działalność organów policji związaną z ograniczaniem dystrybucji tzw. „dopalaczy”.
  • „Czego jeszcze nie wiem, a co powinienem wiedzieć o „dopalaczach”? – aspekty medyczne i psychologiczne” – mgr Sebastian Pluta, psycholog, profilaktyk uzależnień.W tej części szkolenia zapoznano uczestników z zagrożeniami ze strony „dopalaczy”, które wynikają między innymi z różnorodności ich składu, często nie znanego stężenia substancji psychoaktywnych w produkcie, wytwarzania bez jakichkolwiek norm oraz niehigienicznych warunków produkcji. Przedstawiono rodzaje możliwych zaburzeń psychicznych i zdrowotnych  spowodowanych zażyciem „dopalaczy”, przy pokazaniu konkretnych dysfunkcji w odniesieniu do poszczególnych grup substancji psychoaktywnych. Omówiono również zasady postępowania pracowników służby więziennej w przypadku stwierdzenia zażycia środka zastępczego przez osadzonych.

Z uwagi na sporą skalę występowania wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych odurzania się środkami psychoaktywnymi, często tzw. „dopalaczami”, oferta szkolenia wyszła naprzeciw potrzebom, które kreuje Służbie Więziennej specyfika pracy z osobami pozbawionymi wolności. Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę oraz szereg umiejętności, dotyczących środków zastępczych tzw. „dopalaczy” przydatnych w pracy z osadzonymi. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym może świadczyć liczba uczestników (178 osób).  Funkcjonariusze obecni na spotkaniu w komentarzach ocenili, że uzyskane wiadomości będą przydatne w ich codziennej pracy. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu wyrazili zadowolenie z nawiązanej współpracy tak z Państwową Inspekcją Sanitarną województwa opolskiego, jak i  Oddziałem Opolskim PTH, wyrażając nadzieję na dalsze wspólne działania.
 

 

 

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa